Uzturēšanās atļauja Latvijā

Profesionāls atbalsts, noformējot uzturēšanās atļauju Latvijā

Konsultācijas uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā

Uzņēmums „Baltconsult” sniedz atbalstu uzturēšanās atļaujas saņemšanā Latvijā. Tas nodrošina ārvalstniekam tiesības uzturēties Eiropas Savienības teritorijā. Pagaidu uzturēšanās atļauja uz laiku līdz pieciem gadiem paredz uzturēšanos Latvijas teritorijā bez minimālā un maksimālā perioda ierobežojumiem, kā arī uzturēšanos Šengenas nolīguma valstīs uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas gadā. 

Uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijā

Uzņēmums „Baltconsult” nodrošina konsultācijas uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā. Tā piešķir Jums tiesības brīvi, bez vīzas pārvietoties visu Šengenas nolīguma valstu teritorijā.

 

Latvijā spēkā esošais Imigrācijas likums paredz ikgadēju pagaidu uzturēšanās atļaujas apstiprināšanu, lai kontrolētu, vai ārvalstnieks ievēro investīciju noteikumus, uz kuru pamata tika saņemta attiecīgā uzturēšanās atļauja.

 

Subordinētā depozīta noformēšana Latvijas bankā:

 

Nekustamā īpašuma iegāde Latvijā:

 

Uzņēmējdarbības uzsākšana Latvijā:

 

Latvijas valsts vērtspapīru pirkšana:

Ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecības noformēšana Latvijā

Viens no pievilcīgākajiem un ekonomiski izdevīgākajiem veidiem uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā ir ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecības atvēršana. Uzņēmums „Baltconsult” sniedz palīdzību pārstāvniecības reģistrēšanā un uzturēšanās atļaujas noformēšanā.

 

Pārstāvniecību var atvērt uzņēmums, kas reģistrēts un darbojas jebkurā pasaules valstī. Lai arī pārstāvniecība nav juridiska persona un tai nav tiesību veikt saimniecisko darbību, tā ir tiesīga pārstāvēt Jūsu organizācijas intereses Latvijas Republikas un visas ES teritorijā. Jūs varēsiet reklamēt organizācijas darbību, rīkot lietišķas tikšanās un parakstīt līgumus galvenā uzņēmuma labā. 

 

Pārstāvniecības noformēšanas gadījumā uzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz četriem gadiem un katru gadu ir jāpagarina. Pagarinot uzturēšanās atļauju Latvijā, visupirms tiek vērtēts ekonomiskais izdevīgums, kuru gūst valsts. Noformējot ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecību, nepastāv nekādas konkrētas nodokļu saistības, stingras prasības, kas saistītas ar darbības jomu vai pārstāvniecības darbā veikto investīciju skaitu. Tas padara šo uzturēšanās atļaujas saņemšanas veidu maksimāli ērtu, vienkāršu un efektīvu. 

Sākt sadarbību

Tālrunis Rīgā
+371 67 204 736
E-pasts
info@baltconsult.eu
Skype
baltconsult.eu
Biroja adrese
Citadeles 1A
Rīga, LV-1010, Latvija

Atsūtiet savu jautājumu vai aprakstiet uzdevumu!
Mūsu darbinieki ļoti drīz sazināsies ar Jums.

Nosūtot jautājumu, Jūs piekrītat datu apstrādei Jūsu iesūtītajā apjomā un konsultācijas sniegšanas mērķim. Tiesības atsaukt savu piekrišanu un citus personas datu aizsardzības principus skatīt Privātuma politikā.